Aktuality

Když se život zastaví...16.10.2020

Blížící se konference pro ženy „KDYŽ SE ŽIVOT ZASTAVÍ“, která z obecně známých důvodů proběhne přes internet.

Setkání proběhne v pátek 16. 10. od 18 hodin a internetový odkaz pro připojení bude zveřejněn na stránkách

a na facebookové stránce Evanet.
Konference bude trvat cca 90 minut.

Nová série kázání od 30.8.2020.

LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA

Sborová dovolená 2020

Přátele diky korona viru jsme do poslední chvíle čekali jestli SD uděláme či nikoli. V současné době to vypadá že vše proběhne bez větších omezení a tudíž vás chci poprosit o propagaci ve vašich sborech. Informace jsou na tomto odkazu: http://cirkevbezhranic.cz/sborova-dovolena/ Letos nebudeme mít žádný zahraniční tým ani řečníky proto potřebuji program sestavit z naších zdrojů. Stejně tak potřebujeme najít někoho kdo si vezme na starost dětský program. Rád bych vás poprosil o nějaký zajímavý seminář nebo radu koho byste navrhovali na řečníka. Potřebujeme taky pokryt chvály na večerních setkáních. Pište nápady popřípadě témata o kterých byste chtěli mluvit vy. Příští týden vás začnu obvolávat a konzultovat program s vámi osobně.

Bubik Stanislav

Finanční dary

Pokud byste chtěli sboru Apoštolské církve v Chomutově (Církev bez hranic) finančně přispět v době, kdy neprobíhají bohoslužby, můžete k tomu využít běžný účet sboru číslo 2114730297/0100.

V současnosti také přibývá lidí, rodin, kteří se dostávají do nouze a nemají dostatek základních potravin. Církev bez hranic má pro takové případy připravený BALÍČEK POTRAVINOVÉ POMOCI, který dle našeho odhadu zajistí v primárních potřebách stravu pro rodinu se 4 dětmi, přibližně na týden. Výdaje na balíček jsou kryty ze Sociálního fondu církve číslo 2500716776/2010, na který můžete pro tento účel také přispět. Děkujeme za Vaši ochotu.

Tipy pro každodenní osobní setkání s Bohem

Odkaz na tipy ZDE.

zdroj: Česká evangelikální aliance

Velikonoce - krátký pozdrav pastora​

Zdravím církev, všechny drahé sourozence ve víře. 

Dnes je Velký pátek, svátek, který nám připomíná slavné události Ježíšovy smrti a vzkříšení. Díky tomu jsme s Bohem smířeni. Můžeme k Němu přijít i ve své hříšnosti. Ne naopak, to bychom se museli nejdříve se „odhříšnit“, abychom mohli k Bohu přistoupit. Tak to ale v křesťanství není. 

Ježíš dal svůj život pro nás, a proto my dáváme své životy cele k dispozici Jemu, bez výhrad, tak jak jsme, a On si nás „spravuje“. Jedním slovem, prožíváme MILOST. Je to úžasné, nádherné a On, Kristus, je naprosto úchvatnou osobou. 

S Ním jsme propojeni a s Ním nyní slavíme události Veliké Noci. Přeji hodně radosti, smíchu, sounáležitosti, novosti, sytosti, zkrátka tak, jak už to při oslavách s těmi, kteří nám jsou drazí, bývá. 

V neděli budeme pokračovat zde, a to kázáním Járy Šmahela.

Zůstaňte propojeni!

Martin Huňát

Redakce časopisu Život v Kristu

Vážení a milí čtenáři, přátelé a příznivci časopisu Život v Kristu,
ano, je to tady! Dlouho očekávané dubnové číslo je volně ke stažení na www.apostolskacirkev.cz.
Klikejme, stahujme, sdílejme, čtěme! Nyní máme jedinečnou příležitost přečíst časopis od začátku až do konce. Kdy jindy budeme mít tolik „volného“ času než teď, kdy nemusíme chodit do práce, učit se s dětmi, vařit a jinak se realizovat v domácnosti… 😉 Ale vážně, i když mnozí do práce chodíme i nadále nebo válčíme s home officem, i když nás škola zahlcuje úkoly, které jsou někdy spíše pro rodiče, i když se omladina v pravidelných časových intervalech dožaduje krmení, stále tento čas vnímáme jako „nastavený“, jako čas Boží milosti pro naše rodiny, pro každého z nás, čas, kdy se můžeme více přimknout k Pánu. Jsou před námi Velikonoce. Zdá se mi, že to Pán prostě nemohl načasovat lépe. Teď je čas se společně začíst do čísla o pokání, které jde ruku v ruce s Ježíšovým vzkříšením. Nechejme se povzbudit k hlubšímu hledání Boží tváře.
Přejeme vám i nám, abychom se s Ježíšem nově setkali, třeba při čtení dubnového ŽvK. Kéž zakusíme nový rozměr Boží přítomnosti ve svých životech!
Za redakci
Ivana Bartíková

Jak žít spolu a s virem

Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky nebo lidmi, kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto měsících spojuje možnost onemocnět. Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.

ZDE jsou další informace ve formátu PDF. Klikni pro otevření.

Program pro předškolní děti

Program pro předškolní děti – byl otevřen YouTube kanál
s programem pro předškolní děti. Program je neustále doplňován, používáme jej jako náhradu nedělní besídky i program během týdne pro maminky z mateřského centra. Naleznete jej pod názvem „MC Kidztown.“ Zde je odkaz na kanál

Redakce časopisu Život v Kristu:

Milí bratři a sestry,

vzhledem k situaci, která vládne v naší zemi, bychom rádi přispěli svou troškou do mlýna a trochu vás povzbudili. Snad máte více času, třeba i ke čtení, proto vám nabízíme možnost si v těchto dnech bezplatně číst náš/váš časopis Život v Kristu. Stáhnout si ho můžete na www.apostolskacirkev.cz

Je to příležitost dozvědět se, co je nového v naší církvi, nechat se inspirovat k modlitbám i povzbudit svědectvími. Březnové číslo ŽvK se věnuje tématu První lásky k Bohu, na duben připravujeme Pokání a Velikonoce. Koronavirový speciál je samozřejmostí. 😊 Více nebudeme prozrazovat, prostě si to přečtěte. 

Přejeme vám požehnané a bezkoronavirové dny!

Za redakci

Ivana Bartíková

Aktuální opatření

Zde naleznete návody, jak se chovat v současné době.

Informace o koronaviru

Jak používat roušku

Informace k aktuální situaci 2

Navazuji na předchozí informaci k aktuální situaci.

Chci ti poděkovat za menší bohoslužebná setkání, o kterých se mi dostalo svědectví, kterých jsi byl(a) součástí, dokud to šlo (a až to zas půjde). Chválím každého, kdo byl takto iniciativní.

Zvláštní situace, mimo běžnou rutinu, nám dávají prostor pro nový pohled. Někdy to je příjemné (jako dovolená), někdy ne (zdravotní komplikace). To, co se nyní děje, dobré není, ale může nám to dát nový pohled.

Při svém každodenním setkání s Bohem si čtu z Bible knihu Deuteronomium a přemýšlím o tom, co se tam píše. Překvapilo mě, jak moc Bůh stojí o to, abychom života (tj. Božích darů) užívali plnými doušky, prožívali díky tomu hluboké uspokojení a trvalou radost.

V Deuteronomiu 28:47 se píše: Protože jste v dobách blahobytu radostně a ochotně nesloužili Hospodinu, svému Bohu… (SNC)

Západní svět žije v pasti materialismu. Past se na chvíli rozevřela… Dnešek pro nás může být šancí na nový pohled, jak sloužit Hospodinu.

Mám pro vás pár tipů, co dělat.

KLÍČOVÉ TIPY:

1) SMĚR

V okolnostech, které prožíváme, si připomínám naši vizi (HLEDEJ-ŽEHNEJ-SLUŽ-PŘIVÁDĚJ).

Kladu si čtyři otázky, které z toho vyplývají:

Jak hledám Boží přítomnost v těchto okolnostech, co Bůh v mém životě dělá?

Jak mohu být pro blízké lidi opravdovým přínosem?

Jaké schopnosti mohu dát Bohu k službě?

Co mohu udělat pro to, aby další člověk zakusil Boží přítomnost (tj. ten, kdo Boha nezná)?

Zkus si na tyto čtyři otázky odpovědět.

2) BIBLE

Čti si Bibli. Přečti ji celou. Čti ji jako příběh. Zde najdeš zajímavé vysvětlení ke knize, kterou v Bibli právě čteš (několika videím ještě schází titulky, najdi úvod k jiné knize, který titulky má): odkaz ZDE (vysvětlivky: Old Testament = Starý Zákon, New Testament = Nový Zákon, the Torah Series = Prvních pět knih Mojžíšových). Když čteš Bibli celou, pochopíš její příběh a poznáš Boha úplně, a těžko tě někdo svede ze správné cesty. Stane se to, čemu říkám, že „chytíš ducha Bible“. Když nečteš celou Bibli, neznáš Boha úplně a jsi snadno manipulovatelný. 

3) MODLITBA

Připoj se k modlitbě každý den v 19h. To se naše církev (každý doma ve stejný čas) modlí ohledně ohrožení naší země, proti zlému, za Boží milost, a za moudrost, jak v těchto časech pracovat pro věc Božího království.

4) NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Přestože již někteří máte na internetu své oblíbence, doporučuji zapracovat do života myšlenky kázání našeho společenství, jehož jsi živou součástí (když „slyším“ tam, kde žiji, má to mimořádnou hodnotu):

https://cirkevbezhranic.eu/audionahravky/

Dále doporučuji:

CityHouse Brno

https://soundcloud.com/cityhousebrno/tracks (https://www.cityhousebrno.cz/codelame)

Element Hradec Králové

http://www.element.cx/

TIPY PRO DOPLNĚNÍ:

Přečti si knihu, která tě povzbudí k růstu. Třeba tu, kterou už dlouho odkládáš. Nebo…

S ohledem na věčnost

https://www.jezistemarad.cz/wp-content/uploads/2019/05/Driven_by_Eternity_book_Czech.pdf

Magazín praktické letniční teologie (vč. starších čísel)

https://mplt.apostolskacirkev.cz/

Evangelium pro všední den (nenechte se zmást, obsah je dosti nevšední)

https://vimeo.com/biblion

Pro další knihy je potřeba kontaktovat přímo mě.

POZNÁMKY:

Pokud nemáš přístup k internetu, kontaktuj někoho blízkého, kdo ti s tím pomůže. Pokud nikoho takového nemáš, kontaktuj mě (mobil: +420 777 162 772).

Až to  vláda opět umožní, vrátíme se k setkáním v malých skupinách (viz informace k aktuální situaci 1). 

T-Mobile po dobu nouzového stavu nabídne svým firemním zákazníkům
neomezená data zdarma, od 18. března do konce dubna 2020. Informace
budou vyvěšeny na našich stránkách www.ac-tmobile.com.

Další aktuality sleduj na https://cirkevbezhranic.eu/aktuality/.

Martin Huňát, pastor

Informace k aktuální situaci

Zdravím každého z Církve bez hranic v Chomutově. Kvůli vyhlášenému nouzovému stavu rušíme následující čtyři nedělní bohoslužby. Budeme se navštěvovat a scházet v menších skupinách, podle toho, jak se kdo s kým domluví. Buď iniciativní, pozvi někoho na návštěvu, nabídni setkání, svou domácnost, k přátelství, sdílení, uctívání, učednictví. Naše bohoslužba pokračuje i bez neděle. Neváhej využít myšlenky z kázání, která jsou na cirkevbezhranic.eu/audionahrávky . Pokud jsi ochotný zorganizovat setkání a zveřejnit ho v kalendáři na našem webu, kontaktuj mě, zapíšu to tam a uvedu potřebné podmínky. Limit osob je 30, ale doporučuji raději setkání o 3-10 osobách, je to lepší pro sdílení a snižuje to riziko. Sleduj kalendář na našem webu, kde již nějaké akce jsou a doufám, že další přibydou. Krom toho se navštěvujme. Vezmi to jako příležitost. Pro další vývoj sleduj Aktuality na našem webu.

Martin Huňát, pastor

Aerobik v Chomutově

Moc mě to mrzí, ale z nařízení vlády vyplývá zrušení i společných sportovních aktivit.
Dočasné tudíž i Apostolska církev pozastavuje akce ve svých prostorách. Budu se na Vás těšit.
V úctě Brigit

Bohoslužby

Pravidelné nedělní bohoslužby se konají od 10:00 do 11:30 na adrese Blatenská 571/743 v Chomutově

Na programu jsou připravené písně oslavující našeho Stvořitele a slovo na konkrétní téma. Nahrávky jsou dostupné v sekci Audionahrávky.

Pro děti od 3,5 let je připravený speciální program.

Věříme, že kdo prosí, ten dostává a tak je tu prostor pro modlitbu za konkrétní potřeby. Než se rozejdeme k obědu je tu možnost vybrat si v místní kavárně některý z vynikajících nápojů a sladkou dobrotu k tomu.

Každý je srdečně vítán.

Na bohoslužbu se již nemusíte přihlašovat

Všechna dostupná místa na modlitební bohoslužbu v neděli 7.6.2020 jsou již obsazená. Jakmile bude dostupný další termín, na tomto místě se opět objeví formulář pro rezervaci. Děkujeme za pochopení.

Vaše Církev bez hranic

V rámci bohoslužeb jsou církve zproštěny dodržovat povinné rozestupy 2 m. Povinnost používat roušku nadále zůstává. Budeme se na Vás těšit.

O Apoštolské církvi

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v „Pentecostal World Conference“ a v rámci Evropy v „Pentecostal European Fellowship“. Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým „Assemblies of God“.

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

V čele církve stál od jejího založení až do nedávné doby bratr biskup Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý nejen u nás, ale také ve světě jednak jako autor knih, jednak jako žádaný řečník na konferencích. Novým biskupem byl po bratru Bubikovi zvolen Martin Moldán.

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů. Na prvním místě je třeba jmenovat Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně vedenou ředitelem bratrem Mgr.Milanem Bubanem M.A.. Dále Misijní společnost život a také Diakonii AC, která pod sebou sdružuje společnosti Royal Rangers, Teen Challenge a Nehemii. Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET.  Dle sčítání lidu v roce 2011 se k Apoštolské církvi přihlásilo 4.934 osob. Apoštolská církev má 43 sborů a 49 stanic. Členem kteréhokoli z těchto sborů je možné se stát pouze na základě písemné přihlášky, nikoli prostřednictvím křtu nebo účastí na aktivitách církve.

Více na www.apostolskacirkev.cz

Naše vyznání víry

Naše vyznání víry stojí na Bibli a její autoritě ve věcech víry a mravů. Tímto se spolu s ostatními křesťanskými církvemi plně hlásíme i k jednomu z prvních formulovaných křesťanských kréd, jímž je tzv. Apoštolské vyznání víry. 

Protože jsme hrdými zastánci a pokračovateli protestantské tradice, spirituality i praxe a řadíme se též k evangelikálním církvím, ztotožňujeme se i s tzv. Lausannským závazkem. Ve vztahu k jiným křesťanům a církvím nezaujímáme exkluzivní postoje, což vyjadřuje aktivní spolupráce s nejrůznějšími křesťanskými církvemi a organizacemi.

Jednoduše formulovaným vyznáním, se kterým se plně ztotožňujeme, je Vyznání víry Apoštolské církve:

Věříme,

 1. že Bible – Písmo svaté – je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,
 2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,
 3. že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,
 4. v božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,
 5. v Ducha svatého jako Boží osobu, která byla seslána na věřící v den letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci.

Boží plán s člověkem,

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

Naše struktura

Vedením Apoštolské církve – sboru bez hranic v Chomutově je pověřen Martin Huňát.

Staršími tohoto sboru jsou Martin Huňát, Pavel Vitvar, Jindřich Patera. Tito lidé jsou zodpovědni za chod sboru a všech stanic, které ke sboru bez hranic v Chomutově náležení.

Síť církve bez hranic je tým, který není vázán k jednotlivým místům, ale nese vizi a hodnoty církví bez hranic. Také je služebním týmem, který přináší hodnoty do existujících míst formou budování vedoucích a pořádáním konferencí. V tomto týmu jsou Martin Huňát, David Bubik, Ladislav Roboš, Marek Janovský, Robert Liba, Jiří Šrom a Pavel Sieger. 

Všechny místní církve v Teplicích, Podbořanech a Plzni mají a nebo pracují na tom, aby měli tým vedoucíh pracovníků (místní staršovstva), kteří budou sloužit a nést chod místní církve. Tito vedoucí rozhodují a plánují lokální záležitosti.

Pastor Martin Huňát má oprávnění vysluhovat církevní sňatky.

Naše hodnoty

Naše hodnoty jsou pro nás velmi důležité a jsou páteří naší služby Bohu a lidem. Jsou to hodnoty, které tvoří DNA naší práce a důraz na ně tak tvoří atmosféru, která odlišuje sbory Církve bez hranic od jiných místních církví.

 
1. hodnota – SVOBODA  a zodpovědnost jednotlivců
2. hodnota – SROZUMITELNOST církve 
3. hodnota – MISIE a zakládání nových CÍRKVÍ
4. hodnota – VÍRA v nadpřirozené Boží působení

Naše historie

Sbor Apoštolské církve – Církve bez hranic v Chomutově vznikl v roce 1996; do té doby se tu scházela skupina znovuzrozených křesťanů ve společenství, které neslo jméno Slovo života. V roce 1996 se do Chomutova přistěhoval se svou rodinou Stanislav Bubik, původem z Havířova, a stal se novým pastorem tohoto společenství. A začalo období změn.

Jednu z hlavních změn zažil sbor v roce 1999, kdy chomutovské společenství zahájilo tříletý Projekt zakládání sborů, který představoval koordinované úsilí o založení nových církví v severozápadních Čechách. Projekt byl spuštěn ve dvanácti městech, a sice v Teplicích, Duchcově, Bílině, Lounech, Žatci, Podbořanech, Kadani, Klášterci nad Ohří, Ostrově nad Ohří, Karlových Varech, Chodově a v Sokolově.

Po ukončení Projektu zakládání sborů v roce 2001 vzniká struktura regionálního sboru se čtyřmi regionálními centry Duchcov, Louny, Chomutov a Ostrov nad Ohří, prozatím závislými na chomutovském sboru. Naším cílem však je jejich osamostatnění, které by za určitých podmínek mohlo mít podobu vlastního, samostatného sboru, který by zůstal – bude-li tamní vedení chtít – ve svazku Církví bez hranic.

V roce 2003 zakládá Jiří Šrom s rodinou další stanici Církve bez hranic, a to ve městě Most.

Na podzim roku 2007 se přesouvají aktivity z města Duchcov do Teplic, kde tímto vzniká nová práce.

V roce 2011 přebírá vedení církve v Mostě Robert Liba a rodina Šromových se stěhuje do Plzně, kde zakládají novou práci.

V lounském regionu dochází v roce 2011 k reorganizaci práce a bohoslužby se konají ve třech městech této lokality – v Lounech, Žatci a Podbořanech.

V lednu 2012 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Ostrově a na podzim téhož roku otevírá tento sbor pod pastorem Ladislavem Robošem práci v Karlových Varech. Nová církev bez hranic v Ostrově má okolo 40 členů.

V lednu 2013 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Klášterci nad Ohří pod vedením Davida Bubika a Jaroslava Frajbiše.

V září 2016 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve – Sbor bez hranic v Mostě pod vedením Roberta Liby a Oldřicha Grremlici. Most má dvě misijní stanice a to v Lounech a Děčíně.

V současné době má chomutovský sbor (tj. včetně stanic Podbořanech a Teplicích) 100 členů a svou činností pravidelně zasahujeme až 1000 lidí, kteří se zúčastňují našich bohoslužeb, přednášek, programů pro děti, pro mládež, ženy i celé rodiny, podnikatele a také umělce.