Apoštolská církev | Plzeň


Plzeň -> Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby:

Kde:    Prokopova 28A, Plzeň, v 1.patře

Kdy:    každou neděli od 10 hodin

 

Věříme tomu, že život křesťana je něco více než jen jíst, spát, pracovat a jednou za čas zajít do kostela. Vážíme si toho, co pro nás Kristus vykonal a jsme Mu nesmírně vděční, že byl ochoten trpět mučení a popravu na kříži místo každého z nás.

Bohoslužba  pro nás tedy rozhodně není účast na nějaké náboženské liturgii, nebo návštěva kulturní památky, ale příležitostí Bohu poděkovat v modlitbách a písních, modlit se společně za důležité věci osobní i obecné,  slyšet  poselství Bible, která nás povzbuzují, napomínají a inspirují pro praktický každodenní život.

Na každé naši nedělní bohoslužbě si rovněž užíváme setkání s přáteli, kteří mají stejné životní hodnoty jako miliony křesťanů po celém světě, a také  lidmi, kteří je teprve zkoumají nebo hledají.    

V každém případě bohoslužba není nějaká časová náplň jen na neděli, ale úžasný, plnohodnotný  životní styl na každý den.

Pokud budeš mít chuť, přijď se kdykoliv  radovat spolu s námi, že Ten, který umřel je zase živý a dává život všem, kteří Ho hledají. Pokud jsi zatím bez vyznání, budeš zde rovněž vítán jako host, který má v naši Církvi bez hranic své významné                          a respektované místo.

 

Těšíme se na shledanou.                      Ing. Jiří Šrom