Apoštolská církev | Plzeň


Plzeň -> Primární prevence

Primární prevence pro ZŠ, SŠ i veřejnost

Témata:

Sex , AIDS a vztahy....2 vyučovací hodiny

Láska a přátelství....2 vyučovací hodiny

Drogy a závislosti....2 vyučovací hodiny

Bolest-nemoc jménem šikana....2 vyučovací hodiny

Světová náboženství a sekty....2 vyučovací hodiny

Skrytá nebezpečí internetu ...2 vyučovací hodiny

Etická výchova.......2 vyučovací hodiny

Přednášky si můžete objednat na www.acet.cz