Apoštolská církev | O nás


O nás -> Naše historie
 • Sbor Apoštolské církve - Církve bez hranic v Chomutově vznikl v roce 1996; do té doby se tu scházela skupina znovuzrozených křesťanů ve společenství, které neslo jméno Slovo života. V roce 1996 se do Chomutova přistěhoval se svou rodinou Stanislav Bubik, původem z Havířova, a stal se novým pastorem tohoto společenství. A začalo období změn.
 • Jednu z hlavních změn zažil sbor v roce 1999, kdy chomutovské společenství zahájilo tříletý Projekt zakládání sborů, který představoval koordinované úsilí o založení nových církví v severozápadních Čechách. Projekt byl spuštěn ve dvanácti městech, a sice v Teplicích, Duchcově, Bílině, Lounech, Žatci, Podbořanech, Kadani, Klášterci nad Ohří, Ostrově nad Ohří, Karlových Varech, Chodově a v Sokolově.
 • Po ukončení Projektu zakládání sborů v roce 2001 vzniká struktura regionálního sboru se čtyřmi regionálními centry Duchcov, Louny, Chomutov a Ostrov nad Ohří, prozatím závislými na chomutovském sboru. Naším cílem však je jejich osamostatnění, které by za určitých podmínek mohlo mít podobu vlastního, samostatného sboru, který by zůstal - bude-li tamní vedení chtít - ve svazku Církví bez hranic.
 • V roce 2003 zakládá Jiří Šrom s rodinou další stanici Církve bez hranic, a to ve městě Most.
 • Na podzim roku 2007 se přesouvají aktivity z města Duchcov do Teplic, kde tímto vzniká nová práce.
 • V roce 2011 přebírá vedení církve v Mostě Robert Liba a rodina Šromových se stěhuje do Plzně, kde zakládají novou práci.
 • V lounském regionu dochází v roce 2011 k reorganizaci práce a bohoslužby se konají ve třech městech této lokality - v Lounech, Žatci a Podbořanech.
 • V lednu 2012 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve - Sbor bez hranic v Ostrově a na podzim téhož roku otevírá tento sbor pod pastorem Ladislavem Robošem práci v Karlových Varech. Nová církev bez hranic v Ostrově má okolo 40 členů.
 • V lednu 2013 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve - Sbor bez hranic v Klášterci nad Ohří pod vedením Davida Bubika a Jaroslava Frajbiše.
 • V září 2016 vzniká samostatný sbor Apoštolské církve - Sbor bez hranic v Mostě pod vedením Roberta Liby a Oldřicha Grremlici. Most má dvě misijní stanice a to v Lounech a Děčíně.
 • V současné době má chomutovský sbor (tj. včetně stanic Podbořanech a Teplicích) 100 členů a svou činností pravidelně zasahujeme až 1000 lidí, kteří se zúčastňují našich bohoslužeb, přednášek, programů pro děti, pro mládež, ženy i celé rodiny, podnikatele a také umělce.
Novinky