Apoštolská církev | O nás


O nás -> O Apoštolské církvi

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship". Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

V čele církve stál od jejího založení až do nedávné doby bratr biskup Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý nejen u nás, ale také ve světě jednak jako autor knih, jednak jako žádaný řečník na konferencích. Novým biskupem byl po bratru Bubikovi zvolen Martin Moldán.

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů. Na prvním místě je třeba jmenovat Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně vedenou ředitelem bratrem Mgr.Milanem Bubanem M.A.. Dále Misijní společnost život a také Diakonii AC, která pod sebou sdružuje společnosti Royal Rangers, Teen Challenge a Nehemii. Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET.  Dle sčítání lidu v roce 2011 se k Apoštolské církvi přihlásilo 4.934 osob. Apoštolská církev má 43 sborů a 49 stanic. Členem kteréhokoli z těchto sborů je možné se stát pouze na základě písemné přihlášky, nikoli prostřednictvím křtu nebo účastí na aktivitách církve.

Více na www.apostolskacirkev.cz

Novinky