Apoštolská církev | Most


Most -> Domácí skupinky

Služba Domácích evangelizačních skupinek

Kdokoliv máte zájem se do jedné z těchto skupinek přihlásit, domluvte se s jedním z jejich vedoucích anebo přijďte na nejbližší nedělní Bohoslužby a zapište se.

Co je to domácí evangelizační skupinka?

Je to malá skupinka asi deseti různých lidí, kteří se pravidelně schází převážně u někoho doma a společně se sdílejí o běžných každodenních radostech i strastech, společně se modlí a navzájem tak posilují vztahy.


Rozpis jednotlivých domácích evangelizačních skupinek: