Apoštolská církev | Chomutov


Chomutov -> Dětská církev

 

 V Církvi bez hranic v Chomutově se již od svého vzniku v roce 1996 věnujeme práci s dětmi. Od roku 2000 pořádáme pravidelně letní tábory určené zejména pro děti ze sociálně slabých rodin (děti romské i neromské). „Děti z ulice“, jak jim někdy říkáme, protože tráví většinu svého volného času na ulici, začaly v té době také navštěvovat naše církevní dětské akce. Proto vznikl v červnu roku 2004 program, zvaný Dětská šou, který byl pořádán nejprve čtvrtletně a od roku 2006 každý měsíc. Průměrná účast dětí se z původních 30 dětí postupně zvedla na současných 70 a více dětí. Od září roku 2007 jsem začali zajišťovat autobus pro bezplatnou dopravu dětí tam i zpět. Od října 2007, po dohodě s vedením Dětského domova v Chomutově, zajíždíme naším autobusem také k tomuto dětskému domovu, odkud se naší akce pravidelně účastní několik dětí.    

Inspirací pro Dětskou šou se stala konference organizace Metro Ministries International, která se uskutečnila v roce 2001 v Brně. Tato organizace, kterou založil člověk jménem Bill Wilson, se již 30 let věnuje práci s dětmi v newyorkském Brooklynu, kde žijí děti obklopené drogami, kriminalitou a velkou nezaměstnaností. 

Vedoucí Dětské šou Pavel Vitvar se v roce 2007 zúčastnil týdenního tréninkového kurzu pro pracovníky s dětmi přímo v Brooklynu.

Situace v Chomutově a Jirkově, odkud děti na Dětskou šou přijíždějí, není stejná jako v Brooklynu, ale do určité míry působí na děti stejné faktory – nezaměstnanost, sociální vyloučení, alkohol, drogy a kriminalita. Děti, které vyrůstají v takovém prostředí, získávají špatné životní návyky a vzniká u nich předpoklad, že budou ve svém životě následovat špatného příkladu svých rodičů. Většinu svého volného času tráví na ulici a jen zřídka navštěvují nějaké kroužky nebo se věnují nějakému sportu. Z části je to dáno finanční situací rodin a zčásti také nesprávnými prioritami v rodinách. Tyto děti od ranného věku kouří a pijí alkohol, chodí na diskotéky, potulují se a zaplétají se do drobné kriminality.